De inschrijving bij Angsarmodels bedraagt omvat volgende:
 
Fotoshoot(s) op buitenlocatie van ongeveer 2uur
Begeleiding van model tijdens fotoshoot en opdrachten
Model ontvangt bewerkte foto's
Model ontvangt overeenkomst
model wordt voorgesteld aan klanten, opdrachtgevers,..
Model zal verwittigd worden van nieuwe opdrachten
Model krijgt ruimte voor 5 fotos(eigen keuze) op onze website
maandelijkse update van opdrachten
Promotie zowel nationaal als internationaal
Bij elke opdracht gaan de inkomsten integraal naar model, figurant, acteur,...

 

 

The registration with Angsarmodels includes the following:

 
Photoshoot(s) at outdoor location of about 2hours
Guidance of model during photo shoot and assignments
Model receives edited photos
Model receives agreement
Model is presented to customers, clients,..
Model will be notified of new assignments
Model gets rplace for 5 photos(own choice) on our website
Monthly update of commands
Promotion nationally and internationally
With each assignment, the revenue goes entirely to model, extra, actor,...